Välkommen till SKAF’s Hemsida

Här finner ni kort information om föreningen och om oss,
länkar till vårat forum och Facebook.

För djupare information:

Registrera er på forumet och läs/fråga där, eller fråga på våran facebook grupp.

MEDLEMMAR – VIKTIGT !!!
Glöm inte att gå in och registrera er på sverok när ni blir medlemmar i SKAF.
Detta är för att försäkringar & dylikt ska gälla er.
Registrera er gör ni på följande länk https://ebas.sverok.se/signups/index/6944
( man måste göra detta varje år EFTER att man betalt medlemsavgift! )