Grundkurs i radiosamband.

Här diskuterar vi radio!
Användarvisningsbild
Yoda Five
Nykomling
Nykomling
Inlägg: 33
Blev medlem: 10 september 2012, 22:31
Ort: Skövde

Grundkurs i radiosamband.

Inlägg av Yoda Five »

Lånade detta från ASS där[NB]Matte samanställt en grundkurs i radio samband.

När det gäller radiokonversationer underlättar det om alla talar samma ”språk”/följer samma regler. Dålig mottagning, brus, tjatter på linjen och att konversationen bara går åt ett håll i taget gör att det lätt uppstår missförstånd.
De radioreglementen jag beskriver är svenska arméns, samt NATOs reglemente för radiokommunikation. När det gäller det svenska radioreglementet är det lite mindre utförligt än NATOs reglemente, (eller så har jag förträngt delar utav det). Därför kommer ni se att en del av de engelska orden saknar svensk motsvarighet. Många ord används dessutom på samma sätt, varför endast exempel på engelska förekommer i vissa fall.

Det finns en gyllene regel som alla bör känna till:

Tänk-Tryck-Tala

Tänk = Tänk igenom vad du skall säga innan du säger det, inget skitsnack på radion, bara viktigt information. Att tänka igenom vad man skall säga är otroligt viktigt för att hålla sändningsföljderna korta.

Tryck = Håll in PTT knappen en stund innan du talar, annars försvinner första biten av meddelandet.

Tala = Säg det du skall säga, håll sändningen kort, samt följ de regler för hur man talar på radion. Tala tydligt, artikulera gärna.


Anrop:

Enligt svensk standard skall anrop gå till på följande vis:
(HK) – ”ADAM 1, ADAM 1”
(A1) – ”ADAM 1, kom”
(HK) – “Från HÄLGE KALLE – bla bla bla”
Innan kontakt upprättats enligt ovan skickas inga meddelanden.
Alla former av ”ADAM 1 till HÄLGE KALLE, ADAM 1 till HÄLGE KALLE” och ”ADAM 1 kom in” är INTE korrekt.

Enligt NATO-standard skall anrop gå till enligt följande:
(HQ) – ”ALFA 1, ALFA 1, This is HOTEL QUEBEC, over”
(A1) – “HOTEL QUEBEC, this is ALFA 1, over”
Enligt NATOs system kan man baka in kortare meddelanden redan I anropet. Exempel längre ned i texten.
Vanligtvis behöver man inte identifiera sig för varje sändningsföljd, men om det finns mycket trafik eller för att undvika missförstånd kan man välja att göra det. Man öppnar då varje sändningsföljd med att säga ”This is”

Ordlista:
Svenska – Engelska

Kom = Over
Sägs efter varje sändningsföljd för att tala om att man är klar.
Kom är en förkortning som betyder ”klar för omedelbar mottagning”

Klart Slut = Out
Sägs för att tala om att konversationen avslutas.
Både enligt Svenskt och NATOs reglemente har den som påbörjade konversationen (ropade upp) ensamrätt att avsluta konversationen. "Klart slut"/"Out" bekräftas inte, och inget som skall ha ett svar. Efter "klart slut/Out" är konversationen slut. Vill man säga något ytterligare skall man ropa upp igen.
”Over and Out” är jag osäker på om det är en hollywood-tolkning eller om det används någon annan stans, men det är INTE korrekt enligt NATOs reglemente.

Slut kom = Out to you
Den som äger rätt att avsluta konversationen överlåter det till den andre.
Betyder i klartext: ”Jag har inget mer att säga, har du?” Används på precis samma sätt i både det Svenska och NATOs reglemente.

Exempel: A1 har ropat upp HQ på radion.
(A1) – ”bla bla bla, Out to you”
(HQ)-“*fråga*, over”
(A1) – “*svar*, over”
(HQ) – “Out”

Ja = Affirmative
Ja/Korrekt

Nej = Negative
Nej/inkorrekt

Uppfattat = Roger
Bekräftar att man mottagit order, information mm.
”10-4” (ten-four) härstammar vad jag vet från Amerikansk polis, alternativt Hollywood. INTE korrekt enligt NATOs regler.
Exempel:
(A1) - ”HQ, HQ, this is A1, we have returned to camp, over”
(HQ) – “A1, this is HQ, Roger, Over”.

Repetera = Say again
Man ber om att få en sändningsföljd repeterad.
Engelska ”repeat” är INTE korrekt. ”Repeat” kan leda till att artilleriet skall skjuta ytterligare en salva, men leder i de flesta fall till att man blir utskrattad.
"Repetera"/"Say Again" kan kombineras med följande ord för att endast få en del av meddelandet repeterat:
Ord före = Word Before
Ord Efter = Word After
Allt Före = All Before
Allt Efter = All After
Exempel:
(A1) - ”HQ, HQ, this is A1, we have returned to camp, over”
(HQ) – “A1, this is HQ, Say again, Over”.
(A1) - ”I Say again, we have returned to camp, over”
(HQ) – “Say again, all before camp, over”
(A1) - ”I say again, all before camp: we have returned to, over”
(HQ) – “Say again, word after have, over”
(A1) – “I say Again, Word after Have: Returned, over”
(HQ) - “Roger, over”

Bokstavera = Spell
Man ber om att få ett ord bokstaverat.
Exempel:
(A1) - ”HQ, HQ, this is A1, we need an ID-check, over”
(HQ) – “A1, this is HQ, we are listening, over”
(A1) – “first name: Sven, Last name: Svensson, over.
(HQ) – “spell Svensson, over”
(A1) – “I spell SVENSSON, Sierra, Victor, Echo, November, Sierra, Sierra, Oscar November, SVENSSON, over”

Figures
NATO - En förvarning att siffror följer. Sägs vanligtvis när man bokstaverar något och det finns siffror med.

Aknowledge
Man ber mottagaren av order/uppgift att bekräfta att ordern/uppgifter kommer utföras.
Här har jag tyvärr glömt bort vad det svenska svaret är.
Engelska: Svaras med "Wilco" (Will comply)
Eller
"Will not comply" / "can not give Wilco"

(HQ) – “A1, A1, this is HQ, over”
(A1) – “HQ, this is A1, over”
(HQ) – “I need you to assist B1 at checkpoint CP1, aknowledge, over”
(A1) – “Wilco, over” Alternativt “Can not give wilco, we lack transportation, over”


Skriv = Message/Message follows
Man ber mottagaren skriva ned ett viktigt meddelande.
”Message follows” används för formella meddelanden
Svaras på Svenska med Kom, på engelska med ”Send message”
Meddelandet skall enligt NATO avslutas med ”end of message”

Read Back (NATO)
Man ber om att få ett meddelande uppläst för att kontrollera att det är korrekt skrivet.
Innan man läser upp det nedskrivna meddelandet svarar man med ”I read”

Exempel:
(HQ) – “A1, A1, this is HQ message follows, over”
(A1) – “HQ, this is A1, send message over”
(HQ) – “*important message, part 1* over”
(A1) – “over”
(HQ) – “*Important message, part 2* end of message, over”
(A1) – “Over”
(HQ) – “ Read back, over”’
(A1) – “I read, *important message part 1**Important message part 2* over”


Samband prövas/radio check
Man meddelar att radiokommunikationen provas, så att allting fungerar.
På svenska svarar man med ”Hörbarhet” följt av ett nummer ”1-5”, där 1 är ej hörbart och 5 är bästa hörbarhet.
Enligt NATOs system svarar man med att bedöma både signalstyrka och tydlighet. Dessa bedöms i 5 nivåer vardera.
Signalstyrka:
Loud – Stark signal
Good – Bra signal
Weak – Svag, men hörbar signal
Very weak – Svag, knappt hörbar signal
Nothing Heard –Hörs ej

Hörbarhet: (brus och störningar)
Clear – Utmärkt ljudkvalitet
Readable – Bra ljudkvalitet
Distorted – Problem att höra meddelande
With Interfearance – Stora problem att höra. Man tar upp andra sändningar samtidigt
Not readable – Man hör att det sänds, men inte vad som sänds.

Optimal radiokontakt betygssätts således ”loud and clear”
Ropas flera enheter upp samtidigt för sambandsprov betygssätts normalt sett inte radiokontakten, utan man nöjer sig med att samtliga enheter svarar.

Exempel:
Svenska:
(HK) – ”A1, A1”
(A1) - “A1, kom”
(HK) – “Från HK, samband prövas, kom”
(A1) – ”Hörbarhet 5, kom”
(HK) - ”Klart Slut”

NATO
(HQ) – “A1, A1, this is HQ, radiocheck, over”
(A1) – “HQ, this is A1, I read you Loud and Clear”
(HQ) – “I read you Good and Distorted, out”

Hörbarhet 1 – Nothing Heard
Utöver för sambandskoll skall dessa fraser skall alltid användas när man inte fått kontakt med den man söker, i händelse att kommunikation fungerar åt ena hållet, samt tala om för andra att nätet blir ledigt igen.

Exemepl:
(HQ) – “A1, A1, this is HQ, message, over”
*A1 försöker svara, men svaret går inte fram*
(HQ) – “A1, A1, this is HQ, message, over”
*A1 försöker svara, men svaret går inte fram*
(HQ) –”Nothing Heard, Out”
A1 vet nu med säkerhet att hans svar inte gick fram, och att han måste undersöka varför. Andra enheter vet dessutom att nätet är ledigt och att de inte bara hörde ena parten i konversationen.


Vänta - Wait
Används för att tala om att det blir tyst på linjen och ber den andra parten vänta.
Tex. Om man skall hämta information el dyl. Bär upprepas regelbundet om tystnaden blir lång.
Detta för att visa dels att radiokontakten inte är bruten, och dels för att få andra som lyssnar att en sändning fortfarande pågår, och nätet är således upptaget.
På engelska finns dessutom ”Wait out”. Detta innebär att man återkommer med svar. Konversationen upphör då, och personen som sa ”wait out" skall då återkomma genom att ropa upp den andre igen.

Exempel:
(Fungerar precis likadant på engelska)
(HK) – ”A1, A1”
(A1) – ”A1 kom”
(HK) – ”Från HK, Skriv, kom”
(A1) – ”Vänta… *Letar efter penna papper* Vänta… Vänta… Vänta… *Hittar penna papper* kom”

(HQ) – “A1, A1, this is HQ message follows, over”
(A1) – “HQ, this is A1, Wait out”
Linjen är nu öppen för annan trafik.
(A1) – “HQ, HQ, this is A1, send message over”


Break (Nato)
Används för att avbryta en redan pågående konversation vid brådskande meddelanden

(HK) – ”*Talking, talking, talking* over”
(B1) – ”Talking, talking, talking, over”
(A1) – ”BREAK, BREAK, BREAK, HK, HK, this is A1, I have an emergency over”

Edit:
Just "Break" används även för att markera styckindelning, skilja mellan olika delar av ett meddelande osv.
Här är jag faktiskt lite förvirrad själv om huruvida samma ord har två användningsområden, eller om de kommer från två olika reglementen, och i så fall vilket som är NATOs. ???Fungerande radiokommunikation bygger på att alla följer de regler som finns. På ett radionät skall endast en person tala åt gången. När den ena parten sagt kom/over är det således nästes tur att prata. En pågående konversation är inte slut förrän klart slut/out har hörts. Avbryt aldrig en pågående konversation med en egen sändning (med undantag för ovan
November India