Guide: Puxing 777

Här diskuterar vi radio!
Användarvisningsbild
Roughly
Medlem
Medlem
Inlägg: 380
Blev medlem: 28 augusti 2012, 19:47
Ort: Skövde
Kontakt:

Guide: Puxing 777

Inlägg av Roughly »

Denna guide är skriven av Thinker på Airsoftsverige.
Länk till orginaltråden hittar du här: http://new.airsoftsverige.com/forum/vie ... =75&t=1506

Guide - Puxing PX777
En guide för att använda och programmera en Puxing 777, och till viss del användbar information för andra radios.

Puxing 777 tillverkas för olika frekvensområden så se till att ni skaffar en radio som klarar det området ni behöver. Puxing 777 finns för följande frekvensområden: 67-72MHz, 136-174MHz, 240-260MHz, 350-390MHz, 400-470MHz, 450-512MHz, 465-520MHz

Det finns två modeller av Puxing PX777, standard modellen och plus modellen med tillägget voice scrambler och röst menyer. Tidigare modeller hade 118 minnespositioner på standard modellen, numera har alla 128 minnespositioner som plus alltid haft. Båda har samma kontaker, och drivs av samma batteri, ett 7.4V lipo batteri på antingen 1200mAh eller 1600mAh. Det går att identifiera modell och frekvensområde samt om det är plus modellen genom att kolla på modell etiketten som sitter under batteriet, på plus modellen står det "scrambler" eller "scr", och man kan även se vilken typ av extra tonvals system radion har, finns flera som CCIR, tvåton mfl, för att vara bakåtkompatibla till olika speciella repeater system mm. Har radion röst menyer är det plus modellen.Beskrivning av radion
Bild

På toppen av radion sitter förutom antennen två rattar, på kanten en för Off/On-Volym samt den i mitten som kallas enkoder ratt. Enkoder ratten roterar helt runt och används för att gå upp/ner i frekvens, kanaler eller inne i menyer, 16 steg per varv. Det sitter en liten lysdiod framför enkoder ratten som lyser rött när radion sänder och grönt när radion tar emot.

På radions vänstra sida sitter övers en stor knapp [PTT] (Push-To-Talk), tryck in för att sända med de valda inställningarna. Under den sitter en liten svart knapp som kallas monitor [Mon] som är för att tillfälligt koppla väck brusspärren medan den hålls inne för höra svaga sändingar så de inte hackas upp. Underst sitter en orange knapp som är "Emergency"/"Call", den gör att sändaren kontinuerligt sänder med ett siren ljud samt ljudet hörs även ur högtalaren för att påkalla uppmärksamhet.

På radions högra sida sitter under gummiskyddet ett uttag för headset/monofon.

På fronten sitter överst en högtalare med en mikrofon hål nere i dess vänstra kant. Under högtalaren finns displayen och under display tre huvudknappar, [Menu], [Enter], [VFO/MR] och under dem knappsatsen.
Siffer knapparna kan användas för att snabbhoppa till en programmerad kanal, bara knappa in kanalens nummer som 067 för att hoppa till programmerad kanal 067. De fungerar även som snabbknapp till meny funktionen när man är inne i menyn istället för ratta på enkodern.
[* Lock] - Knapplås. Håll inne i 2s för att antingen låsa upp eller låsa knappsats/enkoder.
[# T-R] - Frekvens shift snabbknapp i frekvensläge.Display Information
Till vänster i display finns några symboler som kan visas. F visas om man är inne i funktions menyerna och att lilla siffrorna under batteriindikatorn visar meny läget istället för kanalminnet, HI visar hög sändare effekt valt, LO visar om låg sändare effekt vald, DT visar om DCS är aktivt och underst visar ett S om scrambler är aktivt.

I mitten överst finns det några små symboler som kan visas. CT - CTCSS aktivt, VOX om det är aktivt, + och - om sändare frekvens är över eller under mottagare frekvensen, är det samma visas inget. PRI indikerar att priority scan är aktivt. I mitten på displayen finns stor siffer/tecken display som visar frekvensen, kanalnamnet eller annan information i menyer mm. Underst är en ungefärlig relativt signal styrke indikator och sändare effekt skala.

Längst upp till höger på display finns en batteri indikator. Under den visas litet siffervärde för minnesposition eller vilken funktion inne i en meny. Om en liten stjärna är tänd under detta siffervärde så är kanalen tillagd till priority scan. En liten triangel kan tändas jämte stjärnan under siffervärdet och visar då att squelch är öppen men att vald CTCSS eller DCS stoppar ljud från höras.Radio Mode
Radion har 2st huvudläge för använding: Minnespositions läge för programmerade kanaler eller frevensläge där man direkt byter frekvens osv eller har minnespositioner tillgängligt. Man byter läge genom att hålla inne [Enter] när radion startas upp.

Kanal läge används för att bara använda de programmerade kanalerna och gör det möjligt att se det programmerade kanal namnet också.

Frekvens läge gör det möjligt att ställa in en kanal med alla inställningar för frevkenser för mottagning/sändning, frekvensskift, stegning, bandbredd och undertoner mm tillgängligt i meny. [VFO/MR] knappen kan användas för att växla mellan frekvensläge och de programmerade kanaler, men man ser då alltid frekvensen på programmerad kanal inte dess namn.
Det går att spara en kanal med de inställningar man valt genom att trycka [Menu] och sedan [VFO/MR], lilla minnespositions siffrorna under batteri indikatorn kommer då blinka, välj plats med enkodern och tryck [VFO/MR] igen så sparas inställningarna där. Det går att radera en minnesplats genom att hålla inne [VFO/MR] när enheten startas upp, DEL? visas och minnesplats siffran blinkar, välj minnesplats och tryck på [Enter], display visar då YES?, tryck på [Enter] igen för att radera.

Radion har även ett själv programmerings läge där alla kanalinställningar kan göras på ett enkelt sätt, självprogrammering nås genom att hålla inne [Menu]+[Mon] när radion startas upp, efter en sekund så visas SELF, tryck [Enter] för att gå in i manuella självprogrammerings läget.

Radions alla inställningar och programmering kan nollställas genom att hålla inne [Menu] när radion startas upp, RESET? visas och [Enter] nollställer då allting, vill ni inte nollställa så stäng av eller tryck på [VFO/MR].Meny funktioner
Inne i menyn finns det lite olika alternativ beroende på läge på radion, minnespositioner, frekvensläge osv. Tryck på [Menu] och välj sedan vilken funktion man vill ändra eller titta på genom att vrida på enkoder ratten. Vill man gå in och ändra alterantivet trycker man [Enter] och kan då med enkodern stega mellan alternativen, tryck på [Enter] för att välja och [VFO/MR] för att gå tillbaka till meny läget eller helt ut ur menyn. Vald funktion visas med lite runt "o" jämte valet under batteriindikatorn. Plus modellen med röst menyer har lite annan numrering och alternativ för 14, 15 osv uppåt mot vanliga modellen, men funktionen som beskrivs, NAME, STEP osv är samma funktion, bara på olika meny siffror.

01 _ SCAN - Tryck på [Enter] så börjar den scanna uppåt, antingen uppåt i programmerade kanaler eller bara uppåt i frekvensläget.
02 _ PRI - Priority Scan, kommer bara scanna de programmerade kanaler som är valda med för detta genom [Add] funktionen i självprogrammering eller i dator programmering.
03 _ VOX - Röst aktivering, välj alltid Off.
04 _ POWER - Sändarens uteffekt, High (UHF 4W, VHF 5W) eller Low (0.5W).
05 _ SQL - Squelch, brusspärr. Brukar ha läge 2 eller 3 på den.
06 _ SCR (SCRM) - Scrambler, fungerar endast på PX777 Plus, Voice Inversion scrambling. På vanliga PX777 gör On eller Off ingen skillnad.
07 _ LED - Display ljus. Off, On, Auto. Auto där displayen är tänd viss tid när man använder radion är generellt mest praktiska valet. Att alltid ha ljuset tänt tömmer batterier snabbare.
08 _ COLOR (Light) - Vilken färg på display ljuset, blå, lila eller orange.
09 _ BEEP - Knappt toner Off eller On. Beeper till varje gång en knapp trycks in. Rekommenderar Off.
10 _ ANI - Off eller On, om ANI kod ska skickas eller inte. ANI koden måste dator programmeras.
11 _ KEYBO - Knapplås, Manuellt för manuell låsning varje gång eller Automatiskt efter viss tid.
12 _ TOT - Time Out Transmitter. Off, 30-270. Tidsbegränsad max sändningstid på en gång i sekunder.
13 _ SCANS - Scan Settings, TO, CO, SE. Avgör när scan går vidare eller inte alls. TO - Tid, fortsätter efter viss tid, CO - Carrier, när sändning försvinner fortsätter scanning, SE - Single, slutar scannar när den hittar en aktiv kanal.
14 _ VOICE - Off, English, Chinese. Röst menyer. En liten röst som berättar vad som aktiveras eller görs med radion. Finns bara på Plus modellen.
14 _ NAME - Att se programmerade kanal namnet (ex PMR_01) eller bara minnespositionen (CH-xxx)
14 _ DIFFR - Frekvens skifte i MHz mellan mottagning/sändnings frekvens.
15 _ R-CDC - Mottagnings (Receive) Subton (CTCSS eller DCS). [* Lock] knappen väljer mellan CTCSS eller DCS och i DCS väljer [# T-R] knappen mellan normal eller inverterad.
16 _ T-CDC - Sändnings (Transmitt) Subton (CTCSS eller DCS). [* Lock] knappen väljer mellan CTCSS eller DCS och i DCS väljer [# T-R] knappen mellan normal eller inverterad.
17 _ S-D - Frekvens offset, av eller + eller -. Gör att radion kan sända på en frekvens och ta emot på annan, hur mycket beror på inställning i meny "14 _ DIFFR".
18 _ STEP - Frekvensstegning (5kHz, 6.25kHz, 10kHz, 12.5kHz, 25kHz).
19 _ N/W - Bandbredd/kanalseparering: Wide (25kHz) eller Narrow (12.5kHz)
20 _ C-CDC - Ställer in subton (CTCSS eller DCS) för både mottagning och sändning. [* Lock] knappen väljer mellan CTCSS eller DCS och i DCS väljer [# T-R] knappen mellan normal eller inverterad.
21 _ ROGER - Roger Beep av eller på efter varje sändning. Rekommenderas OFFProgrammera PX777 i manuella läget
Håll in [Menu]+[Mon] när radion startas upp, tar ca 2s, och SELF visas på displayen. Tryck [Enter] för att fortsätta. Välj minnesposition för kanalen först, använd alltid [Enter] för att gå vidare till nästa steg, skriv in mottagar frekvensen på knappsatsen eller använd enkodern för att gå upp/ner stegvis. PMR har en krånglig 6.25kHz kanalindelning, skriv in 446000 och använd enkodern för att hoppa till 446.00625. Stegen ändras med den orange [Call] mellan 25, 5,10,12.5, 6.25 kHz. När det väl är gjort en gång så håller den sig sedan i rätt stegläge under hela programmerings sessionen om man inte ändrar det. Hoppa över CTCSS/DCS toner för mottagning (OFF), skriv samma frekvens som för mottagning som i steg 4 för sändning, ingen CTCSS/DCS på sändning heller (OFF), och i kanalblockering ska OFF användas, kanalblockering tillåter inte sändning om kanalen är upptagen av någon annan som sänder, det går alltså inte att två sänder samtidigt med Kanalblock igång så det kan vara rätt praktiskt om alla har det. Lägg till kanalen till Priority Scan i steg 7 (ADD), Välj hög uteffekt (H), och smalbandsmottagning i steg 9 (Narrow), skriv sedan in namnet på kanalen i steg 10. Använd enkodern för att välja, hoppa till nästa med [# T-R], ta bort med [VFO/MR]. Sedan är en kanal programmerad.

Ta bort en kanal är lite krångligt, men man måste starta radion i frekvens läge, håll in [Enter] när radion startar, tryck på [VFO/MR] så att frekvenskanal läge väljs, stäng av radion, håll inne [VFO/MR] när du startar och DEL ? dyker upp. Gör du inget inom några sekunder så går radion över till frekvenskanal läge, annars är det bara att fälja kanalnummer med enkodern och trycka på [enter] för att ta bort.

Programmera Puxing 777 med PMR kanal 1 utan subtoner på minnesplats 001
Håll in [Menu]+[Mon] när radion startas upp, tar ca 2s, och SELF visas på displayen. Tryck [Enter] för att fortsätta.
Steg 1 __ Minnesplats _________ 001 ______ (Minnes position 001-128)
Steg 2 __ Mottagningsfrekvens __ 446.00625 _ (kolla med enkodern att det verkligen är 6.25kHz steg)
Steg 3 __ Mottagning subton ___ OFF ______ (Ändra med [* Lock], sedan stega med enkodern)
Steg 4 __ Sändningsfrekvens ___ 446.00625 _ (kolla med enkodern att det verkligen är 6.25kHz steg)
Steg 5 __ Sändning subton _____ OFF ______ (Ändra med [* Lock], sedan stega med enkodern)
Steg 6 __ Kanal block _________ OFF _____ (OFF, 1=Bärvåg, 2=CTCSS/DCS)
Steg 7 __ Priority Scan ________ ADD _____ (ADD lägger till kanalen till Priority scan)
Steg 8 __ Uteffekt ____________ H ________ (H=Hög, L=Låg uteffekt, uteffekt beror även på frekvens)
Steg 9 __ Kanalbandbredd _____ Narrow ____ (Wide=25kHz, Narrow=12.5kHz)
Steg 10 _ Kanal namn/text _____ PMR_01 __ (Kanaltext, nästa [# T-R], delete [VFO/MR] )

Programmera Puxing, med exempel på Repeterkanal med subton på mottagning och sänding.
Håll in [Menu]+[Mon] när radion startas upp, tar ca 2s, och SELF visas på displayen. Tryck [Enter] för att fortsätta.
Steg 1 __ Minnesplats _________ 101 ____ (Minnes position 001-128, välj den du vill använda)
Steg 2 __ Mottagningsfrekvens __ 444.800 _ (kolla med enkodern att det verkligen är 25kHz steg)
Steg 3 __ Mottagning subton ___ 131.8 ___ (Ändra med [* Lock], sedan stega med enkodern)
Steg 4 __ Sändningsfrekvens ___ 433.800 _ (kolla med enkodern att det verkligen är 25kHz steg)
Steg 5 __ Sändning subton _____ 131.8 ___ (Ändra med [* Lock], sedan stega med enkodern)
Steg 6 __ Kanal block _________ 1 ______ (OFF, 1=Bärvåg, 2=CTCSS/DCS)
Steg 7 __ Priority Scan ________ DEL ___ (ADD lägger till kanalen till Priority scan)
Steg 8 __ Uteffekt ____________ H ______ (H=Hög, L=Låg uteffekt, uteffekt beror även på frekvens)
Steg 9 __ Kanalbandbredd _____ Wide ___ (Wide=25kHz, Narrow=12.5kHz)
Steg 10 _ Kanal namn/text _____ Rep1 __ (Kanaltext, nästa [# T-R], delete [VFO/MR] )
Observera att sändning och mottagning sker på två olika kanaler med samma subton, detta är vanligt för repeaters.


Programmera PX777 med dator
Drivrutiner för både radio apparater och programmerings kabelns ev USB to Serial adapter.
http://www.409shop.com/shop_displaynews.php?id=292

Kommer för denna korta guide anta att en windows dator används för att programmera med.

För att programmera radion via dator krävs dels programmerings mjukvara som laddas ner och installeras, dels oftast en drivrutin till programmeringskabeln. Det finns två typer av vanliga programmerings kablar, seriell med 9pin D-sub kontakt, men numera är det vanligare med USB kontakt. Ett återkommande problem när folk ska använda USB dator programmerings kabel till radios är att kabeln behöver en drivrutin och de inte vet vilken de ska ha eller Men USB programmerings kabeln har bara ett inbyggt USB till seriell chip i sig och fungerar mot radion som en seriell kabel och detta chip är det som kräver en drivrutin i vissa operativsystem. Generellt sett så är dessa chip standardiserade och nästan vilken USB to serial drivrutin fungerar, Prolific PL2302 är en vanligt använd. Samma programmeringskabel kan användas till flesta Wouxun radios också.

Det finns flera olika programmerings mjukvaror, som är lite olika, men om exempelvis Puxing 6in1 används så dyker en liten ruta upp när man startar programmet och man behöver välja vilken radio modell man har. Vet man inte så kan man kolla i själv programmerings läget om det är en 118 minnesplats radio man har, eller om det står CCIR eller något annat på radions etikett baktill under batteriet.

Programmet kan kräva en kod eller nyckel vid installationen men det är helt gratis program från tillverkaren och standard nyckel är: pxdz008

COM port
Det lättaste sättet att kolla om programmet kan prata med radion korrekt är att prova läsa det som är programmerat i radion och överföra det till programmet. Tänk på att rätt "com" port måste väljas, fungerar det inte med en så prova med annan. Det kan hända att drivrutinen installerats med en port som ligger utanför programmets alternativ, som "com port 15" mfl. Det går då att ändra i exempelvis windows "enhetshanteraren", kolla under "Portar (COM och LPT) så kommer det stå något som "prolific USB-to-Serial Comm port (COM7)", välj egenskaper, avancerat och där kan annat nummer väljas.

Välj "read from radio", troligen kortkommando CTRL+R inne i programmet och en ruta dyker upp med en [Start] knapp för att överförning ska börja eller [Cancel] för att avbryta. Fungerar programmets kontakt med radion kommer en stapel/laddnings mätare stega upp tills allting är överfört. Samma procedur vid programmering till radion. Om radion tar emot signal under tiden som överföring sker kommer överföringen avbrytas. Undvik ligga på en frekvens med mycket störningar eller kommunikation när programmering eller läsning från radion ska ske.

Alternativ i programmet
Det stora tabell liknande fönstret i programmet är de inställningar man läst från eller vill programmera till radion, det kan se lite olika ut beroende på program version, men en rad i horisontal led är en programmerad kanal.
CH, minnespositions siffran.
Recieve eller Rx frequency, mottagningsfrekvensen
Transmitt eller Tx frequency, sändningsfrevkensen.
Rx Tone är mottagnings subton (CTCSS/DCS), det kan även stå QT/DQT Dec.
Tx Tone är subton för sändning (CTCSS/DCS), det kan även stå QT/DQT Enc.
W/N är bandbreddsval: Wide 25kHz, eller Narrow 12.5kHz (bara PMR använder 12.5kHz narrow)
Scan fältet är om kanalen ska läggas till för "Priority scan" funktionen.
Tx Power är sändare effekt, high (hög) eller low (låg)
Opt Signal är vilka extra ljudsignaler kanalen ska stödja, inget som används i mesta radio kommunikation i airsoft, men alternativen är none, MSK, CCIR eller DTMF. PTT ID är radions ANI kod vid sändning om man ska använder den funktionen och ska då välja MSK.
Busylock gör att radion kan hindras från att sända om någon redan sänder på kanalen, eller om det inte finns rätt subton (QT/DQT).
Name eller Channel Name är vilket namn på kanalen radions display ska visa, som "PMR-01" eller vad man tycker är lämpligt.

Välj rätt frekvens område som radion har i inställningarna, och givetvis rätt radio modell (PX777) om programmer har alternativ, Tx Power Rank inställningen verkar inte göra någon skilland på de PX777 radios jag testat, High/low påverkar sändarens frekvens. Manual Settings: Open/Close - Används för att låsa radio så dess programmering inte kan ändras manuellt.

Det finns även en ruta i menyn, " optional features", där du kan göra inställningar som för språket om radion är plus modellen, english eller chinese, squelch level, Time Out Time (TOT), VOX, Scrambler, Beep, Display ljus färg och andra inställningar du delvis kan nå genom radions meny system, och inställningar för ID funktioner som du inte kan ändra. Exakt vad du ser och hur det ser ut i menyn beror på program versionen. Här är en länk till en bild av en version.
http://img685.imageshack.us/img685/8962/radioprog.pngFrekvens områdes lås
En PX777 har precis som alla radios ett frekvens område den kan användas och programmeras inom, men detta område beror dels på radios elektronik och dels vilket område som accepteras av programmeringen, exempelvis kan en 400-470MHz radio låsas till att bara kunna användas inom 440-450MHz. Men oavsett vilket område som programmeras in kommer radion aldrig kunna fungera utanför vad elektroniken i den faktiskt kan göra, dels i frekvens och dels i effekt, och utan mätningar kommer man inte veta vart denna gränsen går. En VHF radio på 136-174MHz kommer inte kunna "låsas upp" för att fungera på UHF. Elektroniken skiljer. Med tanke på UHF frekvenserna vi i svensk airsoft använder ligger mellan 433 och 446MHz kommer det inte innebära någon vinst att låsa upp radion för större område även om den kanske klarar det. Vanlig Puxing PX777 400-470MHz radios har i mina tester fungerat inom ca 381MHz till 494MHz, men med bara runt 2-3W uteffekt och oavsett vilken frekvens jag knappade in uppåt och nedåt över det så sände/mottog radion max på dessa frekvenser. Funktionen har mest nytta om någon av misstag köper en låst radio på exempelvis 440-450MHz och behöver göra LPD området på 433MHz tillgängligt.
Området kan ändras genom att trycka och hålla inne knapparna [Menu]+[Mon] när radion startas upp. SELF visas på displayen och trycker man då in 5858 på knappsatsen kommer ett 6 siffrigt nummer visas med undre/övre området i MHz, exempelvis 400470 på en 400-470MHz radio. Vill man ändra till exempelvis 390-485MHz skriver man in 390485 och trycker på [Enter], SELF kommer visas på display igen starta om radion. Nästa gång radion startas upp kommer den acceptera frekvensval mellan 390-485MHz, men ska ni vara säkra på den fungerar inom det området rätt måste ni givetvis mäta med en frekvensmätare.Några vanliga problem och tips
Det kan framför allt på äldre modeller i kombination med vissa headset vara tydliga lågt klickande ljud i headset högtalare ca 8s efter senaste ljudet, anledningen är att headset uttaget används till dator programmering av radion och att vissa headset inte förväntar sig signaler via de uttagen och har viss voxfunktion och därmed inte har isolerat det, som då släpper fram det till högtalaren i headset. Går att byta headset, eller lätt modifiera dem om man kan öppna headset elektroniken.

Det händer att folk har problem med laddningsdockan, det är oftast en tredje parts standard modell för flera olika radios, bli inte förvånad om en Wouxun, Linton eller Puxing mfl har samma design på dem förutom just anslutningsbleck till batteriet, och problemet är antingen att radion inte sätts ner rätt, dålig kontakt i fjäderblecken mot batteriet, att 230V till 12V adaptern som följer med kan ha lite fler kontaktmodell än laddningsdockan och därmed inte alltid få bra anslutning till laddningsdockan. Hur man vill lösa det är upp till var och en, men det är iallafall de vanligaste felkällorna.

Om antennen är skadad så sänd inte. Det kan bränna sönder radions sändare steg och radion kan då sluta fungera som sändare, bara som mottagare, eller helt dö. Behöver inte alltid var lätt synliga fel. Ha inte batteri i radion och starta inte radion utan antenn.
Frågor? Skicka PM! Rapportera inlägg som bryter mot våra regler. Tack!
Låst