Tidningsartiklar från Frysens ny-invigning Sept. 2012